Pathways初試啼聲演講馬拉松

Pathways初試啼聲演講馬拉松
Pathways初試啼聲演講馬拉松

為鼓舞會員體驗Pathways新制度的美好

4/26特別舉辦新制第1級第1項目
初試啼聲 演講馬拉松(第一回合)
有4個會員上場成功踏出第1步

第2回合將安排5/10第19次例會
再4個會員隆重上場精彩可期

You May Also Like

0 意見